De Bloeiende Berg

Algemene voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarde Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden u op verzoek toegezonden.

De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Hotel de Bloeiende Berg gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.  Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Minderjarige personen dienen altijd te worden vergezeld door een ouder / verzorger (min. 25 jaar oud).
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s, een ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Hotel de Bloeiende Berg is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Het is verboden om

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel de Bloeiende Berg wordt men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgas te gebruiken en/of mee te nemen tijdens uw bezoek aan ons hotel, binnengebrachte lachgasflessen en -patronen zullen wij confisqueren en ontvangt u niet meer terug.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.
 • Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €175,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €275,- aan u worden doorbelast.

Mocht u naar aanleiding van deze info nog vragen hebben of toelichting wensen, dan staan wij u graag telefonisch of per mail te woord.

Bij een annulering worden de volgende voorwaarden gehandhaafd:

Op al onze leveringen / reserveringen zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage, welke wij op verzoek GRATIS toezenden.

Wij raden U aan een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsagent of de anwb.

Hotel en Appartementen de Bloeiende berg mogen geen annuleringsverzekeringen afsluiten

Bij een eerder vertrek dan de afgesproken boekingsdatum, ( zonder annuleringsverzekering) wordt de gehele prijs doorberekend.

In afwijking van het voorgaande zijn op onze appartementen de RECRON-voorwaarden van toepassing. Al deze voorwaarden zijn bindend.